s

Защо искам да се занимавам с йога?

1. Какво знам за йога?

  • Историческата й значимост като древно знание, доказано и потвърдено във времето. Научно- техническият прогрес потвърждава нейната ценност и значимост.

2. Как влияе йога върху нас?

  • Влиянието й е многопластово. Синхронното за различните елементи, което води до цялостно и единно въздействие. Последователен процес на въздействие- започва от физическото тяло, ума, психиката.

3. Как променя външния вид и здравето ни?

  • Стимулира жлезите с вътрешна секреция, които дирижират организма ни. Човешкото тяло е в баланс и това подобрява здравето, подмладяването и красотата.

4. Как променя мисленето ни?

  • Влияние върху мозъка- целенасоченост, концентрация, мисленето се задълбочава и човек достига отговори на различни въпроси.

5. Как променя целия ни живот?

  • Променя първо нас като цялостни личности и съответно променя всички сфери на живота ни- лични отношения, професионални и социални. Успехът е следствие от ясно поставените цели, които зависят от ясно осъзнатите желания и стремежи.

6. Йога е път за цял живот.

  • Йога е подходяща за всяка възраст от бебета до края на живота ни. Защото тя е система, която поддържа човешкото тяло, мисленето и психиката. Прави живота ни задълбочен, осъзнат и щастлив.
© Designed by Peyo